Slekt

Entries: 3253    Updated: Sat Aug 25 12:34:17 2001    Owner: Kristin Ovrum

Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

 • ID: I1074
 • Name: Paul ROLFSEN 1
 • Sex: M
 • ALIA: Paul Rolfsen /Haver/
 • Birth: 1679 in Frogn, Akershus 2
 • Death: 1745 in Frogn, Akershus 3
 • Reference Number: 1075
 • Note:
  Matrikkelgården HAVER, Gnr.9
  -------------------------------------------------
  Haver var fullgård 1577, sikkert også i gammelnorsk tid. Skylda ble i 1600-årene oppgitt noe forskjellig:
  1648: 32 lp mel, 19 lp. salt 1655: 40 172 lp. mel, 5 1/2 lp.salt. I 1661 og senere: 41 lp.tunge, 6 lp salt,. Kvegskatt 1656 av 2 hester, 14 fe, 8 sauer, 3 griser.
  Tiende av 6 1/€ tn havre, og 2 1/2 tn blandkorn.

  Haver var fra gammelt av bondegods. På begynnelsen av 1600-tallet var bygselparten på brukerens hånd, men omkring midten av århundret var gården delt mellom andre bønder. Det er vanskelig å følge de forskjellige parter, dels på grunn av de vekslende skyldsoppgaver og dels fordi eiendomspartene en rekke ganger ble delt og skiftet eiere.
  Gården ble liggende ubrukt fra 1641 til 1651. Fra 1672 forfalt gården i løpet av få år aldeles.
  I 1691 oppbyder foged Jens Heide gården til den som vil ta den ibruk, men det meldte seg ingen, fordi nå var gården "Gandsche forderfuit."
  etter enda et par mislykkede eiere ble gården igjen liggende øde og ubebodd et par års tid, før Paul Rolvsen (1679-1745) overtok bygselen i 1721. sognepresten kalte Paul for "en skikkelig mand og korsdrager".

  Etter at bøndene på Haver i omkring hundre år hadde vært leilendinger, fikk nå Paul i 1728 skjøte på den tidligere kronens part på 12 lp.t. med bygsel av obertløytnant Hans Colbjørnsen, som sikkert hadde kjøpt godset ved det store krongodssalget et par år tidligere. Men for å greie kjøpet måtte Paul ta et pantelån hos Nils Kringerud på 130 rd. Det svarte vel til hele kjøpesummen, , for da Paul døde i 1745, var det taksten på gården.
  Det ble omtrent ingenting igjen til de etterlatte etter at endel smågjeld var betalt;
  Nils Kringerud fikk nemlig utlag tseg gården.
  Han fraseg imidlertid sin eiendomsrett, og enken ga skjøte til eldste sønnen Svend Paulsen i 1746.
  (kilde: Bygdebok for Frogn s. 90)




  Father: ROLF b: in Frogn, Akershus

  Marriage 1 Else SVENDSDATTER
   Children
   1. Has No Children Svend PAULSEN b: in Frogn, Akershus
   2. Has Children Christen PAULSEN b: ABT. 1720 in Frogn, Akershus
   3. Has No Children Kirsten PAULSDATTER b: ABT. 1723
   4. Has No Children Berthe PAULSDATTER b: ABT. 1728

   Sources:
   1. Title: Ås bygdebok, gårdshistorie 1
    Repository:
    Media: Book
    Page: 625
   2. Title: Bygdebok for Frogn, gårdshistorie
    Author: Håkon Falch Myckland
    Repository:
    Note: Skedsmo bibliotek
    Media: Book
    Page: s. 90
   3. Title: Bygdebok for Frogn, gårdshistorie
    Author: Håkon Falch Myckland
    Repository:
    Note: Skedsmo bibliotek
    Media: Book
    Page: s 90
  • We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

   Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

   Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

   WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
   We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

   RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.