Ancestors of a 21st century British family

Entries: 75403    Updated: 2013-05-13 12:21:32 UTC (Mon)    Owner: Richard Hodgson

Index | Individual | Descendancy | Register | Ahnentafel

Display pedigree in table format

                                       /Alan FitzFlaad d: 1153 =>
                                   /Simon FitzAlan d: 1165
                                   |    \Aveline de Hesdon b: ABT 1076 =>
                               /Robert Boyt
                           /Robert Boyd d: 1263
                       /Robert Boyd d: 11 SEP 1297
                   /Robert Boyd d: JUL 1333
               /Thomas Boyd b: BEF 1333 d: 1365
           /Robert Boyd b: ABT 1360 d: 1410
           |    \ Fleming
       /Thomas Boyd b: ABT 1385 d: 7 JUL 1432
       |    |                        /Osbert Gifford b: ABT 1129
       |    |                    /Hugh Gifford b: ABT 1162
       |    |                /Hugh ?the wizard? Gifford d: AFT 1297
       |    |            /John or William Gifford d: 1310
       |    |        /John Gifford b: 1281 d: AFT NOV 1327
       |    |    /Hugh Gifford b: 1306 d: BEF 11 MAR 1409
       |    |    |    |                    /Thomas Malherbe de Morham
       |    |    |    |                /John Malherbe b: ABT 1182
       |    |    |    |                |    \Ele de St. Martin =>
       |    |    |    |            /Adam Morham
       |    |    |    |            |    \Ada d: AFT 1242
       |    |    |    |        /Thomas Morham b: ABT 1245 d: AFT 18 MAY 1322
       |    |    |    |    /Thomas Morham
       |    |    |    \Euphemia Morham
       |    \Alice Gifford b: BEF 1350
       |        |                    /William Douglas b: 1174 d: 1213
       |        |                /Archibald Douglas d: ABT 1240
       |        |            /William ?Longlegs? Douglas d: BEF OCT 1274
       |        |            |    |        /John De Craufurd =>
       |        |            |    |    /John de Crawford b: ABT 1167 d: 1248
       |        |            |    \Margaret Crawford b: ABT 1195
       |        |        /William ?Le Hardi? Douglas b: ABT 1240 d: 1298
       |        |        |    |    /William de Bataille
       |        |        |    \Constance Batail
       |        |        |        |    /Roger de Flamenvilla
       |        |        |        \Constance de Flamville d: BEF 26 NOV 1261
       |        |    /James ?The Good? or ?Black? Douglas b: 1286 d: 25 AUG 1330
       |        |    |    |                /Walter Fitz Alan Stewart d: 1177 =>
       |        |    |    |            /Alan FitzWalter d: 1204
       |        |    |    |            |    \Eschyne de Londonnia =>
       |        |    |    |        /Walter Stewart d: 1241
       |        |    |    |        |    |    /Sweyn Thorson =>
       |        |    |    |        |    \Eve Sweinsdottir
       |        |    |    |    /Alexander Stewart d: 1283
       |        |    |    |    |    |        /Gilibride d: ABT 1187 =>
       |        |    |    |    |    |    /Gilchrist Ogilvie b: 1150
       |        |    |    |    |    |    |    \ of Dunbar =>
       |        |    |    |    |    \Beatrix of Angus
       |        |    |    |    |        |    /Henry De Huntingdon b: ABT 1115 d: 12 JUN 1152 =>
       |        |    |    |    |        \Marjory b: 1159
       |        |    |    |    |            \Ada or Adeline De Warenne d: 1178 =>
       |        |    |    \Elizabeth Stewart b: 1229 d: BEF 1289
       |        |    |        |            /Somerled Gillebridesson Gillebridesson b: 1100 d: 1 JAN 1164 =>
       |        |    |        |        /Angus Macrory or MacSorley d: 1210
       |        |    |        |        |    \Ragnhilda =>
       |        |    |        |    /James Macrory or MacSorley d: 1210
       |        |    |        \Jean Macrory
       |        |    |            |        /Somerled Gillebridesson Gillebridesson b: 1100 d: 1 JAN 1164 =>
       |        |    |            |    /Arran of the Isles
       |        |    |            |    |    \Ragnhilda =>
       |        |    |            \Ragnhild of the Isles
       |        \Joanna Douglas b: 1314
       |            \Joan
   /Thomas Boyd d: 19 JUL 1439
   |    |                                /Alan De Montgomerie d: 1190 =>
   |    |                            /John De Montgomerie d: ABT 1214
   |    |                        /Alan De Montgomerie d: 1237
   |    |                        |    |    /Robert Kent
   |    |                        |    \Helen Kent
   |    |                    /John De Montgomerie b: 1209 d: ABT 1285
   |    |                /John Montgomerie d: BEF 1328
   |    |                |    |            /William De Moravia =>
   |    |                |    |        /William De Moravia d: BEF 1226
   |    |                |    |    /William Murray b: ABT 1195
   |    |                |    \Margaret Murray
   |    |            /Alexander Montgomerie d: 1388
   |    |            |    |            /Henry De Erskin
   |    |            |    |        /John Erskine b: 1217 d: AFT 1271
   |    |            |    |    /John Erskine b: 1249 d: AFT 1296
   |    |            |    \Janet Erskine
   |    |            |        \ Macgilronan
   |    |        /John Montgomerie d: 1401
   |    |        |    |                    /Archibald Douglas d: ABT 1240 =>
   |    |        |    |                /William ?Longlegs? Douglas d: BEF OCT 1274
   |    |        |    |                |    \Margaret Crawford b: ABT 1195 =>
   |    |        |    |            /William ?Le Hardi? Douglas b: ABT 1240 d: 1298
   |    |        |    |            |    |    /William de Bataille
   |    |        |    |            |    \Constance Batail
   |    |        |    |            |        \Constance de Flamville d: BEF 26 NOV 1261 =>
   |    |        |    |        /Archibald ?The Good? Douglas b: ABT 1296 d: 19 JUL 1333
   |    |        |    |        |    |        /Walter Stewart d: 1241 =>
   |    |        |    |        |    |    /Alexander Stewart d: 1283
   |    |        |    |        |    |    |    \Beatrix of Angus =>
   |    |        |    |        |    \Elizabeth Stewart b: 1229 d: BEF 1289
   |    |        |    |        |        |    /James Macrory or MacSorley d: 1210 =>
   |    |        |    |        |        \Jean Macrory
   |    |        |    |        |            \Ragnhild of the Isles =>
   |    |        |    |    /William Douglas b: ABT 1327 d: MAY 1384
   |    |        |    |    |    |            /David Lindsay =>
   |    |        |    |    |    |        /David Lindsay d: 1268
   |    |        |    |    |    |        |    \ Crawford =>
   |    |        |    |    |    |    /Alexander De Lindsay b: 1230 d: 1308
   |    |        |    |    |    |    |    |    /Walter de Lindsay d: 2 NOV 1271 =>
   |    |        |    |    |    |    |    \Margaret de Lindsay
   |    |        |    |    |    |    |        \Christian
   |    |        |    |    |    \Beatrix De Lindsay b: ABT 1291
   |    |        |    |    |        |        /Walter Stewart d: 1241 =>
   |    |        |    |    |        |    /Alexander Stewart d: 1283
   |    |        |    |    |        |    |    \Beatrix of Angus =>
   |    |        |    |    |        \Alice Stewart b: 1233
   |    |        |    |    |            |    /James Macrory or MacSorley d: 1210 =>
   |    |        |    |    |            \Jean Macrory
   |    |        |    |    |                \Ragnhild of the Isles =>
   |    |        |    \Margaret Douglas
   |    |        |        |                /William Mar d: BEF 25 JUL 1281 =>
   |    |        |        |            /Donald Mar d: AFT 25 JUL 1297
   |    |        |        |            |    \Elizabeth Comyn =>
   |    |        |        |        /Gratney Mar b: ABT 1272 d: SEP 1305
   |    |        |        |        |    |    /Llywelyn ?the Great? ap Iorweth b: 1173 d: 11 APR 1240 =>
   |    |        |        |        |    \Helen or Ellen verch Llewellyn d: BEF 24 OCT 1253
   |    |        |        |        |        \Concubine
   |    |        |        |    /Donald Mar d: 12 AUG 1332
   |    |        |        |    |    |        /Robert ?The Competitor? Bruce b: 1210 d: 31 MAY 1295 =>
   |    |        |        |    |    |    /Robert Bruce b: JUL 1243 d: BEF 4 APR 1304
   |    |        |        |    |    |    |    \Isobel De Clare b: 8 NOV 1226 =>
   |    |        |        |    |    \Christina Bruce b: ABT 1282 d: 1356
   |    |        |        |    |        |    /Neil d: 1256 =>
   |    |        |        |    |        \Marjorie d: ABT 27 OCT 1292
   |    |        |        |    |            \Margaret Stewart =>
   |    |        |        \Margaret Mar b: ABT 1360 d: ABT 19 OCT 1393
   |    |        |            |            /Alexander Stewart d: 1283 =>
   |    |        |            |        /John Stewart b: 1230 d: 22 JUL 1298
   |    |        |            |        |    \Jean Macrory =>
   |    |        |            |    /Alexander Stewart d: 1319
   |    |        |            |    |    |    /Alexander Bonkyl b: ABT 1237
   |    |        |            |    |    \Margaret Bonkyl b: ABT 1243
   |    |        |            \Isabel Stewart b: 1280
   |    |    /John Montgomerie b: ABT 1362
   |    |    |    |                /Ralph Eglinton b: ABT 1237
   |    |    |    |            / Eglinton b: 1267
   |    |    |    |        /Radalphus Eglinton b: 1297
   |    |    |    |    /Hugh Eglinton b: ABT 1323
   |    |    |    |    |    |                /Bryce de Ardrossan b: ABT 1203 =>
   |    |    |    |    |    |            /Christopher de Ardrossan b: ABT 1223
   |    |    |    |    |    |        /Godofredus de Ardrossan b: ABT 1250
   |    |    |    |    |    |    /Fergus de Ardrossan b: 1278
   |    |    |    |    |    \ de Ardrossan b: ABT 1313
   |    |    |    \Elizabeth
   |    |    |        |                    /Alan FitzWalter d: 1204 =>
   |    |    |        |                /Walter Stewart d: 1241
   |    |    |        |                |    \Eve Sweinsdottir =>
   |    |    |        |            /Alexander Stewart d: 1283
   |    |    |        |            |    |    /Gilchrist Ogilvie b: 1150 =>
   |    |    |        |            |    \Beatrix of Angus
   |    |    |        |            |        \Marjory b: 1159 =>
   |    |    |        |        /James Stewart b: 1243 d: 1309
   |    |    |        |        |    |        /Angus Macrory or MacSorley d: 1210 =>
   |    |    |        |        |    |    /James Macrory or MacSorley d: 1210
   |    |    |        |        |    \Jean Macrory
   |    |    |        |        |        |    /Arran of the Isles =>
   |    |    |        |        |        \Ragnhild of the Isles
   |    |    |        |    /Walter Stewart b: 1292 d: 1326
   |    |    |        |    |    |            /William FitzAldhelm De Burgh d: 1206 =>
   |    |    |        |    |    |        /Richard ?The Great? De Burgh d: BEF 17 FEB 1243
   |    |    |        |    |    |        |    \Juliana Daisnel =>
   |    |    |        |    |    |    /Walter De Burgh b: ABT 1230 d: 28 JUL 1271
   |    |    |        |    |    |    |    |    /Walter De Lacy b: ABT 1172 d: 1241 =>
   |    |    |        |    |    |    |    \Egidia De Lacy b: ABT 1204
   |    |    |        |    |    |    |        \Margery De Braose d: AFT 1255 =>
   |    |    |        |    |    \Egidia De Burgh b: ABT 1263
   |    |    |        |    |        |        /Geoffrey Fitzpiers d: 14 OCT 1213 =>
   |    |    |        |    |        |    /John Fitzgeoffrey d: 23 NOV 1258
   |    |    |        |    |        |    |    \Aveline de Clare =>
   |    |    |        |    |        \Avelina Fitzjohn d: ABT 20 MAY 1274
   |    |    |        |    |            |    /Hugh Bigod d: 18 FEB 1224 =>
   |    |    |        |    |            \Isabel Bigod d: 1239
   |    |    |        |    |                \Maud or Matilda Marshall d: 27 MAR 1248 =>
   |    |    |        \Egidia Stewart d: BEF JUN 1406
   |    |    |            |                /Henry de Graham d: ABT 1159 =>
   |    |    |            |            /Henry Graham d: ABT 1203
   |    |    |            |        /Henry Graham d: ABT 1283
   |    |    |            |    /Nicholas Graham d: ABT 1304
   |    |    |            |    |    |        / Avenel =>
   |    |    |            |    |    |    /Roger Avenel d: 1243
   |    |    |            |    |    \ Avenel
   |    |    |            \Isobel Graham
   |    |    |                |            /Gilbert of Strathearn d: 1223 =>
   |    |    |                |        /Robert of Strathearn d: BEF AUG 1244
   |    |    |                |        |    \Matilda or Maud D?Aubigny b: ABT 1150 =>
   |    |    |                |    /Malise of Strathearn b: ABT 1194 d: BEF 23 NOV 1271
   |    |    |                |    |    \Maud
   |    |    |                \Maria of Strathearn
   |    |    |                    |        /Thomas de Muschamp b: ABT 1155 =>
   |    |    |                    |    /Robert de Muschamp b: ABT 1196 d: 1250
   |    |    |                    \Marjory de Muschamp b: 1222
   |    |    |                        |    /William De Vescy d: BEF SEP 1183 =>
   |    |    |                        \Maud de Vesci
   |    |    |                            \Burga de Stuteville =>
   |    \Jane Montgomery
   |        |                            /John De Maxwell d: 1241 =>
   |        |                        /Aymer De Maxwell
   |        |                    /Herbert Maxwell d: 1298
   |        |                    |    |    /Roland McGeachan
   |        |                    |    \Mary McGeachan
   |        |                /Herbert Maxwell d: 1312
   |        |            /Herbert Maxwell
   |        |        /Robert Maxwell b: ABT 1346 d: BEF 8 FEB 1410
   |        |        |    |    /John Craigie b: ABT 1294
   |        |        |    \Margaret Craigie b: ABT 1320
   |        |    /Herbert Maxwell d: 16 OCT 1421
   |        \Margaret Maxwell b: ABT 1382
   |            |                        /Alan FitzWalter d: 1204 =>
   |            |                    /Walter Stewart d: 1241
   |            |                    |    \Eve Sweinsdottir =>
   |            |                /Alexander Stewart d: 1283
   |            |                |    |    /Gilchrist Ogilvie b: 1150 =>
   |            |                |    \Beatrix of Angus
   |            |                |        \Marjory b: 1159 =>
   |            |            /John Stewart b: 1230 d: 22 JUL 1298
   |            |            |    |        /Angus Macrory or MacSorley d: 1210 =>
   |            |            |    |    /James Macrory or MacSorley d: 1210
   |            |            |    \Jean Macrory
   |            |            |        |    /Arran of the Isles =>
   |            |            |        \Ragnhild of the Isles
   |            |        /Walter Stewart d: 1340
   |            |        |    |    /Alexander Bonkyl b: ABT 1237
   |            |        |    \Margaret Bonkyl b: ABT 1243
   |            |    /John Stewart b: ABT 1315 d: 1380
   |            \Catherine Stewart b: ABT 1363
 Boyd
   |    /Andrew Lyle b: ABT 1365
   \ Lyle b: ABT 1405
We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

Index | Individual | Descendancy | Register | Ahnentafel

Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.