World-Wide Family Tree

Entries: 157723    Updated: 2009-06-29 09:23:38 UTC (Mon)    Owner: Gabriel

Index | Individual | Descendancy | Register | Ahnentafel | Download GEDCOM

Display pedigree in table format

       /Elkan RIMINI b: 1775 d: 1843
   /Jechiel 'Elkan' RIMINI b: 7 AUG 1811 d: 24 APR 1884
   |    |        /Jechiel MESSIAS b: 1717 d: 1 SEP 1751
   |    |    /Abraham 'Jechiel' MESSIAS b: 12 FEB 1746 d: 20 DEC 1793
   |    |    |    |                        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
   |    |    |    |                    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
   |    |    |    |                /Simon 'Tobias' VAZ SILVA b: 1591 d: 1626
   |    |    |    |                |    |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
   |    |    |    |                |    \wife VAZ b: ABT 1575
   |    |    |    |            /Emanuel 'Simon' da SILVA b: 1622 d: 11 OCT 1673
   |    |    |    |            |    |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
   |    |    |    |            |    |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
   |    |    |    |            |    \Prudencia-Abigaltia PIMENTEL b: 1599 d: 24 NOV 1660
   |    |    |    |            |        |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
   |    |    |    |            |        \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
   |    |    |    |        /Tobias 'Emanuel' da SILVA b: 1655 d: 28 FEB 1713
   |    |    |    |        |    |            /PATRIARCH MESURADO b: ABT 1555
   |    |    |    |        |    |        /Abraham-Manuel MESURADO AIRES\RIDES b: 1573 d: 30 MAY 1639
   |    |    |    |        |    |    /Jacob MESURADO b: 1604
   |    |    |    |        |    |    |    |    /PATRIARCH HENRIQUEZ b: ABT 1555
   |    |    |    |        |    |    |    \Maria-Sarah Hannah HENRIQUEZ b: ABT 1578 d: 1 DEC 1627
   |    |    |    |        |    \Sara 'JACOB , Abraham' MESURADO b: 1632 d: 21 JUN 1701
   |    |    |    |        |        |        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
   |    |    |    |        |        |    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
   |    |    |    |        |        \Rachel 'Tobiau' da SILVA b: 1607
   |    |    |    |        |            |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
   |    |    |    |        |            \wife VAZ b: ABT 1575
   |    |    |    |    /Samuel 'Tobias' da SILVA ROSA b: 1689 d: 8 SEP 1752
   |    |    |    |    |    |        /PATRIARCH BARUCH ROSA b: ABT 1595
   |    |    |    |    |    |    /Samuel BARUCH ROSA b: ABT 1621
   |    |    |    |    |    \Judith BARUCH ROSA b: 1656 d: 10 AUG 1725
   |    |    |    |    |        |    /PATRIARCH TARTAS b: ABT 1599
   |    |    |    |    |        \Rachel-Sara TARTAS b: ABT 1625
   |    |    |    \Judith da SILVA ROSA b: 1716 d: 13 AUG 1752
   |    |    |        |                /Unknown COHEN LOBATTO b: ABT 1564
   |    |    |        |            /Abraham COHEN LOBATTO b: ABT 1590
   |    |    |        |        /Rehuel LOBATTO b: 1616
   |    |    |        |    /Abraham 'Rehuel' COHEN LOBATTO b: ABT 1652
   |    |    |        |    |    |        /PATRIARCH SEMACH CORTISSOS b: ABT 1569
   |    |    |        |    |    |    /Isaac-Antonio SEMACH CORTISSOS b: ABT 1595 d: 1657
   |    |    |        |    |    \Rachel da COSTA CORTISSOS b: 1621 d: 1658
   |    |    |        |    |        |    /PATRIARCH da COSTA b: ABT 1573
   |    |    |        |    |        \Ribca-Leonora da COSTA b: ABT 1599 d: 1643
   |    |    |        \Rachel COHEN LOBATTO b: 1688
   |    |    |            |        /PARTRIARCH VILLA REAL b: ABT 1609
   |    |    |            |    /Jacob VILLA REAL b: 1629
   |    |    |            |    |    \Sara b: ABT 1607
   |    |    |            \Lea VILLA REAL b: 1656
   |    |    |                \Ester BUENO b: 1626
   |    |    |                    \Lea
   |    \Jehudit MESSIAS b: 31 OCT 1774
   |        |        /Abraham de VALENCA b: 1682 d: 1735
   |        |    /Jacob 'Abaham' de VALENCA b: 28 APR 1713 d: 14 NOV 1783
   |        |    |    |                    /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
   |        |    |    |                /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
   |        |    |    |            /Simon 'Tobias' VAZ SILVA b: 1591 d: 1626
   |        |    |    |            |    |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
   |        |    |    |            |    \wife VAZ b: ABT 1575
   |        |    |    |        /Emanuel 'Simon' da SILVA b: 1622 d: 11 OCT 1673
   |        |    |    |        |    |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
   |        |    |    |        |    |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
   |        |    |    |        |    \Prudencia-Abigaltia PIMENTEL b: 1599 d: 24 NOV 1660
   |        |    |    |        |        |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
   |        |    |    |        |        \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
   |        |    |    |    /Tobias 'Emanuel' da SILVA b: 1655 d: 28 FEB 1713
   |        |    |    |    |    |            /PATRIARCH MESURADO b: ABT 1555
   |        |    |    |    |    |        /Abraham-Manuel MESURADO AIRES\RIDES b: 1573 d: 30 MAY 1639
   |        |    |    |    |    |    /Jacob MESURADO b: 1604
   |        |    |    |    |    |    |    |    /PATRIARCH HENRIQUEZ b: ABT 1555
   |        |    |    |    |    |    |    \Maria-Sarah Hannah HENRIQUEZ b: ABT 1578 d: 1 DEC 1627
   |        |    |    |    |    \Sara 'JACOB , Abraham' MESURADO b: 1632 d: 21 JUN 1701
   |        |    |    |    |        |        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
   |        |    |    |    |        |    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
   |        |    |    |    |        \Rachel 'Tobiau' da SILVA b: 1607
   |        |    |    |    |            |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
   |        |    |    |    |            \wife VAZ b: ABT 1575
   |        |    |    \Sara 'Tobias' da SILVA ROSA b: 1683 d: 30 JUL 1756
   |        |    |        |        /PATRIARCH BARUCH ROSA b: ABT 1595
   |        |    |        |    /Samuel BARUCH ROSA b: ABT 1621
   |        |    |        \Judith BARUCH ROSA b: 1656 d: 10 AUG 1725
   |        |    |            |    /PATRIARCH TARTAS b: ABT 1599
   |        |    |            \Rachel-Sara TARTAS b: ABT 1625
   |        \Sara de VALENCA b: 2 APR 1748 d: 21 DEC 1812
   |            |                /PATRIARCH BARUCH
   |            |            /Emanuel BARUCH b: ABT 1616
   |            |        /Mordechai 'Emanuel' BARUCH b: ABT 1655
   |            |    /Emanuel 'Mordechai' BARUCH b: 1690
   |            \Sara 'Emanuel' BARUCH b: 1724 d: 1 MAY 1769
   |                \Ester MERCADO b: 1688
Sara 'Jechiel' RIMINI b: 20 AUG 1848
   |                            /PATRIARCH VIEIJRA b: ABT 1597
   |                        /David-Francisco VIEIJRA b: 1622 d: 1673
   |                    /Emanuel VIEIJRA b: 1647
   |                    |    |            /Francisco HOMEM b: ABT 1519 =>
   |                    |    |        /Gaspar-Jacob LOPES-HOMEM b: ABT 1549 d: BEF 1611
   |                    |    |    /Joseph-Antonio ABENDANA-PEREIRA b: ABT 1580
   |                    |    |    |    \Sara-Mayor ABENDANA-RODRIGUEZ b: ABT 1553
   |                    |    \Ester ABENDANA b: 1623 d: 5 NOV 1679
   |                    |        |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
   |                    |        |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
   |                    |        \Maria-Judico PIMENTEL b: ABT 1590 d: 3 NOV 1671
   |                    |            |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
   |                    |            \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
   |                /David VIEIJRA b: 1696
   |                |    |                /Francisco HOMEM b: ABT 1519 =>
   |                |    |            /Gaspar-Jacob LOPES-HOMEM b: ABT 1549 d: BEF 1611
   |                |    |        /Joseph-Antonio ABENDANA-PEREIRA b: ABT 1580
   |                |    |        |    \Sara-Mayor ABENDANA-RODRIGUEZ b: ABT 1553
   |                |    |    /Mordechai ABENDANA-PEREIRA b: 1622 d: 3 NOV 1679
   |                |    |    |    |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
   |                |    |    |    |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
   |                |    |    |    \Maria-Judico PIMENTEL b: ABT 1590 d: 3 NOV 1671
   |                |    |    |        |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
   |                |    |    |        \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
   |                |    \Esther ABENDANA b: 1659 d: 31 JUL 1699
   |                |        \Debora b: ABT 1625
   |            /Mordechai VIEIJRA b: 1727 d: ABT 1782
   |            |    |            /PATRIARCH VIEIJRA b: ABT 1597
   |            |    |        /David-Francisco VIEIJRA b: 1622 d: 1673
   |            |    |    /Joseph VIEIJRA b: 1653
   |            |    |    |    |            /Francisco HOMEM b: ABT 1519 =>
   |            |    |    |    |        /Gaspar-Jacob LOPES-HOMEM b: ABT 1549 d: BEF 1611
   |            |    |    |    |    /Joseph-Antonio ABENDANA-PEREIRA b: ABT 1580
   |            |    |    |    |    |    \Sara-Mayor ABENDANA-RODRIGUEZ b: ABT 1553
   |            |    |    |    \Ester ABENDANA b: 1623 d: 5 NOV 1679
   |            |    |    |        |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
   |            |    |    |        |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
   |            |    |    |        \Maria-Judico PIMENTEL b: ABT 1590 d: 3 NOV 1671
   |            |    |    |            |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
   |            |    |    |            \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
   |            |    \Esther Jahel VIEIJRA b: 1696 d: 11 MAR 1731
   |            |        |                /Joao RODRIGUEZ 'VERSINHA' =>
   |            |        |            /Melchor RODRIGUEZ 'VERSINHA' b: ABT 1557
   |            |        |            |    \Anna RODRIGUEZ =>
   |            |        |        /Manuel-Abraham ALVARES OROBIO DE CASTRO b: ABT 1590 d: 26 SEP 1669
   |            |        |        |    |    /Jacome RODRIGUEZ 'O VIGANO'
   |            |        |        |    \Leonor ALVARES b: ABT 1565
   |            |        |        |        \Maria LUIS b: ABT 1641 =>
   |            |        |    /Balthazar-Isaac OROBIO DE CASTRO b: ABT 1617 d: 7 NOV 1687
   |            |        |    |    |        /Lourenco RODRIGUEZ =>
   |            |        |    |    |    /Antonio RODRIGUEZ LOURENCO
   |            |        |    |    |    |    \Violante NUNES
   |            |        |    |    \Sara-Mencia FERNANDEZ NUNES b: ABT 1594
   |            |        |    |        |    /Dogo GONCALVES =>
   |            |        |    |        \Ana GONCALVES
   |            |        |    |            \Micia FERNANDEZ
   |            |        \Sara OROBIO DE CASTRO b: 1671
   |            |            |        /PATRIARCH PEREZ
   |            |            |    /Francisco PEREZ
   |            |            \Ester-Isabel 'Francisco' PEREZ DE LA PENA b: ABT 1639 d: 5 JUL 1712
   |        /David 'Mordechai' VIEIJRA b: 1752 d: 25 JAN 1823
   |        |    \Roza LEVIJ b: ABT 1730
   |    /Simon VIEIJRA b: 23 OCT 1781 d: 10 JUL 1830
   |    |    |                    /PATRIARCH PEZARO b: ABT 1607
   |    |    |                /Israel PEZARO b: ABT 1633
   |    |    |            /Abraham PEZARO b: ABT 1659
   |    |    |        /Saul PEZARO b: 1685
   |    |    |        |    |        /PATRIARCH LEVY BONDIA b: ABT 1611
   |    |    |        |    |    /Saul LEVY BONDIA b: ABT 1637 d: 13 DEC 1661
   |    |    |        |    \Rachel 'Saul' LEVY BONDIA b: ABT 1662
   |    |    |        |        \Reina BONDIA b: ABT 1641 d: 4 SEP 1692
   |    |    |    /Israel (ROSIE) PEZARO b: 1711
   |    |    |    |    |        /PATRIARCH JESSURUN b: ABT 1621
   |    |    |    |    |    /Daniel JESSURUN b: ABT 1647
   |    |    |    |    \Gracia 'Daniel' JESSURUN b: 1683
   |    |    |    |        |    /PATRIARCH CAMPOS b: ABT 1609
   |    |    |    |        \Ester de CAMPOS b: ABT 1651
   |    |    \Ribca PEZARO b: 1753 d: 6 FEB 1827
   |    |        |        /PATRIARCH PROVENCAL b: ABT 1662
   |    |        |    /Leon PROVENCAL b: ABT 1688
   |    |        \Gracia-Centele Gr(acia) 'Leon' PROVENCAL b: 1719
   \Rebecca VIEIJRA b: 26 AUG 1821 d: 5 AUG 1892
       |        /Jechiel MESSIAS b: 1717 d: 1 SEP 1751
       |    /Abraham 'Jechiel' MESSIAS b: 12 FEB 1746 d: 20 DEC 1793
       |    |    |                        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
       |    |    |                    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
       |    |    |                /Simon 'Tobias' VAZ SILVA b: 1591 d: 1626
       |    |    |                |    |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
       |    |    |                |    \wife VAZ b: ABT 1575
       |    |    |            /Emanuel 'Simon' da SILVA b: 1622 d: 11 OCT 1673
       |    |    |            |    |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
       |    |    |            |    |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
       |    |    |            |    \Prudencia-Abigaltia PIMENTEL b: 1599 d: 24 NOV 1660
       |    |    |            |        |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
       |    |    |            |        \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
       |    |    |        /Tobias 'Emanuel' da SILVA b: 1655 d: 28 FEB 1713
       |    |    |        |    |            /PATRIARCH MESURADO b: ABT 1555
       |    |    |        |    |        /Abraham-Manuel MESURADO AIRES\RIDES b: 1573 d: 30 MAY 1639
       |    |    |        |    |    /Jacob MESURADO b: 1604
       |    |    |        |    |    |    |    /PATRIARCH HENRIQUEZ b: ABT 1555
       |    |    |        |    |    |    \Maria-Sarah Hannah HENRIQUEZ b: ABT 1578 d: 1 DEC 1627
       |    |    |        |    \Sara 'JACOB , Abraham' MESURADO b: 1632 d: 21 JUN 1701
       |    |    |        |        |        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
       |    |    |        |        |    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
       |    |    |        |        \Rachel 'Tobiau' da SILVA b: 1607
       |    |    |        |            |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
       |    |    |        |            \wife VAZ b: ABT 1575
       |    |    |    /Samuel 'Tobias' da SILVA ROSA b: 1689 d: 8 SEP 1752
       |    |    |    |    |        /PATRIARCH BARUCH ROSA b: ABT 1595
       |    |    |    |    |    /Samuel BARUCH ROSA b: ABT 1621
       |    |    |    |    \Judith BARUCH ROSA b: 1656 d: 10 AUG 1725
       |    |    |    |        |    /PATRIARCH TARTAS b: ABT 1599
       |    |    |    |        \Rachel-Sara TARTAS b: ABT 1625
       |    |    \Judith da SILVA ROSA b: 1716 d: 13 AUG 1752
       |    |        |                /Unknown COHEN LOBATTO b: ABT 1564
       |    |        |            /Abraham COHEN LOBATTO b: ABT 1590
       |    |        |        /Rehuel LOBATTO b: 1616
       |    |        |    /Abraham 'Rehuel' COHEN LOBATTO b: ABT 1652
       |    |        |    |    |        /PATRIARCH SEMACH CORTISSOS b: ABT 1569
       |    |        |    |    |    /Isaac-Antonio SEMACH CORTISSOS b: ABT 1595 d: 1657
       |    |        |    |    \Rachel da COSTA CORTISSOS b: 1621 d: 1658
       |    |        |    |        |    /PATRIARCH da COSTA b: ABT 1573
       |    |        |    |        \Ribca-Leonora da COSTA b: ABT 1599 d: 1643
       |    |        \Rachel COHEN LOBATTO b: 1688
       |    |            |        /PARTRIARCH VILLA REAL b: ABT 1609
       |    |            |    /Jacob VILLA REAL b: 1629
       |    |            |    |    \Sara b: ABT 1607
       |    |            \Lea VILLA REAL b: 1656
       |    |                \Ester BUENO b: 1626
       |    |                    \Lea
       \Sara MESSIAS b: 16 MAR 1783 d: 1850
           |        /Abraham de VALENCA b: 1682 d: 1735
           |    /Jacob 'Abaham' de VALENCA b: 28 APR 1713 d: 14 NOV 1783
           |    |    |                    /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
           |    |    |                /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
           |    |    |            /Simon 'Tobias' VAZ SILVA b: 1591 d: 1626
           |    |    |            |    |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
           |    |    |            |    \wife VAZ b: ABT 1575
           |    |    |        /Emanuel 'Simon' da SILVA b: 1622 d: 11 OCT 1673
           |    |    |        |    |        /PATRIARCH PIMENTEL b: ABT 1540
           |    |    |        |    |    /Garcia-Mordecai PIMENTEL (ABENHACAR) b: ABT 1561 d: 1607
           |    |    |        |    \Prudencia-Abigaltia PIMENTEL b: 1599 d: 24 NOV 1660
           |    |    |        |        |    /PATRIARCH GUTTIERES LIDO (LINDES)
           |    |    |        |        \Sara-Leonora GUTTIERES LIDO (LINDES) b: ABT 1565
           |    |    |    /Tobias 'Emanuel' da SILVA b: 1655 d: 28 FEB 1713
           |    |    |    |    |            /PATRIARCH MESURADO b: ABT 1555
           |    |    |    |    |        /Abraham-Manuel MESURADO AIRES\RIDES b: 1573 d: 30 MAY 1639
           |    |    |    |    |    /Jacob MESURADO b: 1604
           |    |    |    |    |    |    |    /PATRIARCH HENRIQUEZ b: ABT 1555
           |    |    |    |    |    |    \Maria-Sarah Hannah HENRIQUEZ b: ABT 1578 d: 1 DEC 1627
           |    |    |    |    \Sara 'JACOB , Abraham' MESURADO b: 1632 d: 21 JUN 1701
           |    |    |    |        |        /Israel da SILVA b: ABT 1545 =>
           |    |    |    |        |    /Tobias (Diego) da SILVA b: 1571 d: 9 FEB 1649
           |    |    |    |        \Rachel 'Tobiau' da SILVA b: 1607
           |    |    |    |            |    /PATRIARCH VAZ b: ABT 1549
           |    |    |    |            \wife VAZ b: ABT 1575
           |    |    \Sara 'Tobias' da SILVA ROSA b: 1683 d: 30 JUL 1756
           |    |        |        /PATRIARCH BARUCH ROSA b: ABT 1595
           |    |        |    /Samuel BARUCH ROSA b: ABT 1621
           |    |        \Judith BARUCH ROSA b: 1656 d: 10 AUG 1725
           |    |            |    /PATRIARCH TARTAS b: ABT 1599
           |    |            \Rachel-Sara TARTAS b: ABT 1625
           \Sara de VALENCA b: 2 APR 1748 d: 21 DEC 1812
               |                /PATRIARCH BARUCH
               |            /Emanuel BARUCH b: ABT 1616
               |        /Mordechai 'Emanuel' BARUCH b: ABT 1655
               |    /Emanuel 'Mordechai' BARUCH b: 1690
               \Sara 'Emanuel' BARUCH b: 1724 d: 1 MAY 1769
                   \Ester MERCADO b: 1688
We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

Index | Individual | Descendancy | Register | Ahnentafel | Download GEDCOM

Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.