Return to normal view

Reaves-Wilson Family

Entries: 60336    Updated: Wed Nov 21 22:18:10 2001    Owner: William Reaves

Descendant Register, Generation No. 1

1.Brión OF IRELAND (Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1).
  

Children of Brión OF IRELAND are:
 2  i.Dauí Tengae Umaí KING OF CONNACHT died 0502.
+3  ii.Fedelmia FOLTCHAIN.


Descendant Register, Generation No. 2

3.Fedelmia FOLTCHAIN (Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1). She married Domangart macFergusso 'Réti' KING OF DAL RIADA, son of Fergus morMacErc of Dalriada KING OF DAL RIADA. He died 0506.
  

Children of Fedelmia FOLTCHAIN and Domangart macFergusso 'Réti' KING OF DAL RIADA are:
+4  i.Comgall macDomangart KING OF DAL RIADA died 0537.
+5  ii.Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA died 0559.


Descendant Register, Generation No. 3

4.Comgall macDomangart KING OF DAL RIADA (Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) died 0537.
  

Child of Comgall macDomangart KING OF DAL RIADA is:
+6  i.Conall macComgall KING OF DAL RIADA died 0574.

5.Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA (Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) died 0559. He married Lleian of Manau OF BRECHIN, daughter of Brychan II of Manau Gododdin PRINCE OF MANAU and Ingenach OF STRATHCLYDE.
  

Child of Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA and Lleian of Manau OF BRECHIN is:
+7  i.Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA was born ABT 0550, and died ABT 0608.


Descendant Register, Generation No. 4

6.Conall macComgall KING OF DAL RIADA (Comgall macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) died 0574.
  

Child of Conall macComgall KING OF DAL RIADA is:
+8  i.Connad MACCONALL of Dal Riada died 0630.

7.Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA (Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) was born ABT 0550, and died ABT 0608. He married Eigr (Ygerna) VERCH AMLAWDD, daughter of Gwen VERCH CUNEDDA.
  

Child of Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA is:
+9  i.Eochaidh I Buide macAidan KING OF DAL RIADA was born ABT 0580, and died ABT 0630.

Child of Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA and Eigr (Ygerna) VERCH AMLAWDD is:
+10  i.Arthur Pendragon KING OF BRITONS Dux Britanniae was born ABT 0476.


Descendant Register, Generation No. 5

8.Connad MACCONALL of Dal Riada (Conall macComgall KING OF DAL RIADA96, Comgall macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) died 0630.
  

Child of Connad MACCONALL of Dal Riada is:
 11  i.Ferchar MacConnad KING OF DAL RIADA died 0651.

9.Eochaidh I Buide macAidan KING OF DAL RIADA (Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA96, Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) was born ABT 0580, and died ABT 0630.
  

Children of Eochaidh I Buide macAidan KING OF DAL RIADA are:
+12  i.Conall Crandomna KING OF DAL RIADA died 0659.
+13  ii.Domnaill Brecc the Speckled KING OF DAL RIADA was born 0600, and died 0643 in Battle of Strathcarron.

10.Arthur Pendragon KING OF BRITONS Dux Britanniae (Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA96, Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) was born ABT 0476. He married Morgaine OF CARUELE, daughter of Eigr (Ygerna) VERCH AMLAWDD.
  

Child of Arthur Pendragon KING OF BRITONS Dux Britanniae and Morgaine OF CARUELE is:
+14  i.filius Regis Scotii MODREDUS.


Descendant Register, Generation No. 6

12.Conall Crandomna KING OF DAL RIADA (Eochaidh I Buide macAidan KING OF DAL RIADA97, Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA96, Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) died 0659.
  

Children of Conall Crandomna KING OF DAL RIADA are:
 15  i.Maelduin macConall KING OF DAL RIADA died 0688.
 16  ii.Domnaill Dond macConall KING OF DAL RIADA died 0695.

13.Domnaill Brecc the Speckled KING OF DAL RIADA (Eochaidh I Buide macAidan KING OF DAL RIADA97, Aidan macGabhran of Argyll KING OF DAL RIADA96, Gabhran macDomangart KING OF DAL RIADA95, Fedelmia FOLTCHAIN94, Brión OF IRELAND93, Echu Mugmedón KING OF IRELAND92, Murdeach TIREACH91, Fiacha SRABHTEINE90, Cairbre Liffeachaire (Coirpre) OF IRELAND89, Cormac Ulfhada macArt KING IN IRELAND88, Art Aonfhir OF IRELAND87, Conn of the 100 Battles KING IN IRELAND86, Feidhlimhioh Reachtmar (Fedlimid) OF IRELAND85, Tuathal Teachtman KING IN IRELAND84, Fiachadh Fionchudh OF IRELAND83, Fearadhach KING IN IRELAND82, Crimthann KING IN IRELAND81, Lughaaidh Riebdearg KING IN IRELAND80, Brias Fineamhuas KING IN IRELAND79, Eochaidh Feidhlioch KING IN IRELAND78, Finn KING IN IRELAND77, Finlocha KING IN IRELAND76, Roignein Ruadh KING IN IRELAND75, Easamhuin Earnhna KING IN IRELAND74, Blathachta KING IN IRELAND73, Labhra Luite KING IN IRELAND72, Enna KING IN IRELAND71, Angus the Prolific HIGH KING OF IRELAND70, EOCHIADH II69, OILIOLLA CAISFHIACHLACH68, CONLA CRUAICH CEALGACH67, JURAN GLOSFATHACH66, MEILAGE65, COBHTHACH CAOLBREAG64, Ugaine Mar the Great HIGH KING OF IRELAND63, EOCHAIDH BUIGLAIG62, DUACH LAIDRACH61, FIACHAGH BOLGRACH60, MUREADHACH59, SIMON BREAC58, NUADHA FIONN FAIL57, GIALLCHADH56, OLIOLLA OLCHAOIN55, SIORNA SAEGHALACH54, DEIN (DAN)53, ROTHEACHTA52, MAOIN51, ANGUS I50, FIANCHADH49, SMIORGUIL48, EANBOTHA47, TIGHERNMAS46, FOLLAIN45, EITHRIALL44, IRIAL FIADH43, Eochaidh the Heremon HIGH KING OF IRELAND42, Galamh "No Stranger" OF GALICIA41, Bile OF GALICIA40, Breoghan (Brigus) KING OF GALICIA39, BRATH38, DEAG37, ARCADH36, ALLADH35, NUADHAD34, NENUALL33, FEBRIC GLAS32, AGNAN FIONN31, HEBER GLUNFIONN30, LAMHFIONN29, AGNON28, TAIT27, OGAMAN (OGOMIUM)26, THOI25, BOIBUS24, SIMION23, MAIR (NEFERKASEKER)22, ETHACTUS21, AUTHAK20, ETHEC19, OATH18, HEBER "SCUT"17, ESRAA16, HISRAN15, BATH14, JOBATH13, JAVAN12, JAPHETH11, NOAH (NUH)10, LAMECH (LAMK)9, METHUSELAH (MATTUSHALAKH)8, ENOCH (AKHNUKH)7, JARED (YARD)6, MALALAHEL (MAHLIL)5, CANAAN4, ENOS (YANISH)3, SETH (SHITH)2, ADAM1) was born 0600, and died 0643 in Battle of Strathcarron.
  

Child of Domnaill Brecc the Speckled KING OF DAL RIADA is:
+17  i.Domangart macDomnaill OF DAL RIADA was born 0630, and died 0673.

14.filius Regis Scotii MODREDUS (Arthur Pendragon KING OF BRITONS Dux Britanniae1).
  

Child of filius Regis Scotii MODREDUS is:
 18  i. TORTOLINA.